We are in the process of migrating this forum. A new space will be available soon. We are sorry for the inconvenience.

Spam w mojej własnej domeny ???


no4b
26-09-2010, 12:13
Nie wprowadziłeś tego co napisałem.

RobertoBaggio
25-09-2010, 21:45
po zmianie konfiga nadal nie uzyskałem żądanego rezultatu

mój main.cf z postfixa jest następujący...
Kod:
command_directory = /usr/sbin
daemon_directory = /usr/lib/postfix
program_directory = /usr/lib/postfix

mail_name= Serwer MailServerDaemon
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Debian/GNU)
setgid_group = postdrop
biff = no

content_filter = amavis:[127.0.0.1]:10024
receive_override_options = no_address_mappings

append_dot_mydomain = yes

myhostname = mail.$myorigin
myorigin = domena.pl
mydomain = $myorigin
mydestination = 
		domena.pl, 
		localhost.domena.pl, 
		$myhostname

mynetworks = 127.0.0.0/8
relay_domains = $mydestination

virtual_maps = hash:/etc/postfix/virtual

mailbox_command = /usr/bin/procmail
mailbox_size_limit = 0
message_size_limit = 0
virtual_mailbox_limit = 0


notify_classes = resource, software, 2bounce

alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases

recipient_delimiter = +


maps_rbl_domains = blackholes.mail-abuse.org, relays.mail-abuse.org

smtpd_restriction_classes =
  check_my_dest_emails,
  check_my_source_emails
check_my_dest_emails = check_recipient_access hash:/etc/postfix/access
check_my_source_emails = check_sender_access hash:/etc/postfix/access

smtpd_client_restrictions =
smtpd_helo_restrictions = 

		permit_mynetworks,
		
		reject_unauth_pipelining,
    reject_invalid_hostname,
    permit

strict_rfc821_envelopes = yes
smtpd_sender_restrictions =
  reject_unknown_sender_domain,
  reject_non_fqdn_sender,
  reject_unknown_address,
  check_sender_access hash:/etc/postfix/blacklist,
  permit


smtpd_helo_required = yes

smtpd_recipient_restrictions =

 	permit_sasl_authenticated,
	reject_unknown_sender_domain,
	
  check_my_dest_emails,
  check_my_source_emails,
  reject_non_fqdn_recipient,
  reject_unknown_recipient_domain,
  permit_mynetworks,
  reject_unauth_destination,
  check_helo_access hash:/etc/postfix/helo_checks,
  reject_invalid_hostname,
  reject_unknown_hostname,
  reject_non_fqdn_hostname,
  reject_rbl_client dynamic.dnsbl.rangers.eu.org,
  reject_rbl_client dul.dnsbl.sorbs.net,
  reject_rbl_client list.dsbl.org,
  reject_rbl_client sbl-xbl.spamhaus.org,	
 	
  permit

smtpd_sasl_auth_enable = yes
broken_sasl_auth_clients = yes
smtpd_sasl_security_options = noanonymous 


unknown_local_recipient_reject_code = 450


disable_vrfy_command = yes
smtpd_delay_reject = yes
nie wiem co robie źle :/

no4b
25-09-2010, 16:19
Pozwolić na wysyłanie w obrębie domeny tylko po udanej autoryzacji SMTP.

RobertoBaggio
25-09-2010, 15:42
mam taki spam z nagłówkiem o treści

Kod:
 
Return-Path: 
X-Original-To: testowy@moja.domena.pl
Delivered-To: testowy@moja.domena.pl
Received: from localhost (localhost.localdomain [127.0.0.1])
  by mail.moja.domena.pl (SERWER MailServerDaemon) with ESMTP id 7B03F2B0150
  for ; Fri, 24 Sep 2010 18:42:35 +0200 (CEST)
X-Virus-Scanned: Debian amavisd-new at moja.domena.pl
X-Spam-Flag: YES
X-Spam-Score: 9.084
X-Spam-Level: *********
X-Spam-Status: Yes, score=9.084 tagged_above=-100 required=6.5
  tests=[BAYES_99=1, FH_HELO_EQ_D_D_D_D=0.001,
  HELO_DYNAMIC_IPADDR2=4.395, HTML_MESSAGE=0.2, MIME_HTML_ONLY=1.457,
  RDNS_DYNAMIC=0.1, TVD_RCVD_IP=1.931]
Received: from mail.moja.domena.pl ([127.0.0.1])
  by localhost (moja.domena.pl [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
  with ESMTP id m+lfcf+w9uZj for ;
  Fri, 24 Sep 2010 18:42:20 +0200 (CEST)
Received: from 209-91-112-92.pool.ukrtel.net (209-91-112-92.pool.ukrtel.net [92.112.91.209])
  by mail.moja.domena.pl (SERWER MailServerDaemon) with SMTP id 58F442B06EC
  for ; Fri, 24 Sep 2010 13:04:40 +0200 (CEST)
To: 
From: 
Subject: ***SPAM*** vacancy #727
MIME-Version: 1.0
Importance: High
Content-Type: text/html
Message-Id: <20100924110440.58F442B06EC@mail.moja.domena.pl>
Date: Fri, 24 Sep 2010 13:04:40 +0200 (CEST)
X-UIDL: DP!"!94M"!^`\!!1Y-!!
Status: U
X-UM-Flags: \SEEN

jak pozbyć się maili tego typu ?? ....