We are in the process of migrating this forum. A new space will be available soon. We are sorry for the inconvenience.

kernel BUG at kernel/workqueue.c


szakamafa
08-04-2010, 08:52
Dlaczego uważasz, że to wina grsec? Według mnie grsec tylko informuje w czym jest problem. Tu jest napisane:

failed fork with errno -12, a w źródle sprawdzałem i -12 to out of memory, wywala się na BUG_ON(get_wq_data(work) != cwq);

BUG_ON zrobili specjalnie do wyłapywania błędów, więc musieli się coś bawić z tym jeśli dali tu taką dyrektywę.

ollerm
07-04-2010, 18:22
Najlepszym rozwiązaniem będzie zmiana kernela na standardowy: 2.6.32.2-xxxx-std-ipv4-32. A jeśli potrzebujesz grseca, to samemu zrobić z nim kernel. Ten z OVH robi czasem problemy

szakamafa
07-04-2010, 09:17
Witam,

Na którymś z kolei serwerze mam taki sam problem, otóż serwer zawiesza się, że nie idzie się do niego dostać, bez rebootu się nie obejdzie, a później w logach mam coś takiego:

Apr 7 07:05:22 s4 kernel: ------------[ cut here ]------------
Apr 7 07:05:22 s4 kernel: kernel BUG at kernel/workqueue.c:287!
Apr 7 07:05:22 s4 kernel: invalid opcode: 0000 [#1] SMP
Apr 7 07:05:22 s4 kernel: last sysfs file: /sys/block/md1/md/metadata_version
Apr 7 07:05:22 s4 kernel:
Apr 7 07:05:22 s4 kernel: Pid: 12, comm: events/1 Not tainted (2.6.32.2-xxxx-grs-ipv4-32 #1) EG
Apr 7 07:05:22 s4 kernel: EIP: 0060:[] EFLAGS: 00010287 CPU: 1
Apr 7 07:05:22 s4 kernel: EIP is at worker_thread+0x1a8/0x1c0
Apr 7 07:05:22 s4 kernel: EAX: c6584880 EBX: f638c4d8 ECX: f638c4dc EDX: f638c4dc
Apr 7 07:05:22 s4 kernel: ESI: c6484880 EDI: c106b0a0 EBP: f7081fb8 ESP: f7081f78
Apr 7 07:05:22 s4 kernel: DS: 007b ES: 007b FS: 00d8 GS: 0000 SS: 0068
Apr 7 07:05:22 s4 kernel: Process events/1 (pid: 12, ti=f7080000 task=f705b440 task.ti=f7080000)
Apr 7 07:05:22 s4 kernel: Stack:
Apr 7 07:05:22 s4 kernel: f7081f9c c1aeb1e0 c6582320 f705b5d8 f705b620 f705b440 c648488c c6484884
Apr 7 07:05:22 s4 kernel: <0> 00000000 f705b440 c1075a50 f7081fa4 f7081fa4 f705ff50 c6484880 c1071bb0
Apr 7 07:05:22 s4 kernel: <0> f7081fe0 c10757e4 00000000 00000000 00000000 f7081fcc f7081fcc c1075770
Apr 7 07:05:22 s4 kernel: Call Trace:
Apr 7 07:05:22 s4 kernel: [] ? autoremove_wake_function+0x0/0x50
Apr 7 07:05:22 s4 kernel: [] ? worker_thread+0x0/0x1c0
Apr 7 07:05:22 s4 kernel: [] ? kthread+0x74/0x80
Apr 7 07:05:22 s4 kernel: [] ? kthread+0x0/0x80
Apr 7 07:05:22 s4 kernel: [] ? kernel_thread_helper+0x7/0x10
Apr 7 07:05:22 s4 kernel: Code: 89 44 24 04 e8 0c f6 7d 00 c7 04 24 2d ab 9a c1 e8 00 f6 7d 00 89 fa b8 e6 8d a0 c1 e8 52 6c 01 00 e$
Apr 7 07:05:22 s4 kernel: EIP: [] worker_thread+0x1a8/0x1c0 SS:ESP 0068:f7081f78
Apr 7 07:05:22 s4 kernel: ---[ end trace f11537ed516dcccc ]---

Apr 7 07:38:06 s4 kernel: vmap allocation for size 36864 failed: use vmalloc= to increase size.
Apr 7 07:38:06 s4 kernel: grsec: failed fork with errno -12 by /usr/sbin/httpd[httpd:23559] uid/euid:0/0 gid/egid:0/0, parent /sbin/$
Apr 7 07:38:07 s4 kernel: vmap allocation for size 36864 failed: use vmalloc= to increase size.
Apr 7 07:38:07 s4 kernel: grsec: From 66.249.65.164: failed fork with errno -12 by /usr/sbin/httpd[httpd:24400] uid/euid:1000/1000 g$
Apr 7 07:38:07 s4 kernel: vmap allocation for size 36864 failed: use vmalloc= to increase size.
Apr 7 07:38:07 s4 kernel: grsec: From 67.210.218.101: failed fork with errno -12 by /usr/sbin/httpd[httpd:24400] uid/euid:1000/1000 $
Apr 7 07:38:07 s4 kernel: vmap allocation for size 36864 failed: use vmalloc= to increase size.
Apr 7 07:38:07 s4 kernel: grsec: From 216.129.119.13: failed fork with errno -12 by /usr/sbin/httpd[httpd:23685] uid/euid:1000/1000 $
Apr 7 07:38:07 s4 kernel: vmap allocation for size 36864 failed: use vmalloc= to increase size.

Dane dotyczące systemu:

# uname -a
Linux s.jak.serwer 2.6.32.2-xxxx-grs-ipv4-32 #1 SMP Tue Dec 29 14:41:18 UTC 2009 i686 GNU/Linux

# cat /etc/debian_version
5.0.4

# free
total used free shared buffers cached
Mem: 8247680 3241464 5006216 0 146008 2364744
-/+ buffers/cache: 730712 7516968
Swap: 8385912 0 8385912

# grep 'model name' /proc/cpuinfo
model name : Intel(R) Xeon(R) CPU X3360 @ 2.83GHz
model name : Intel(R) Xeon(R) CPU X3360 @ 2.83GHz
model name : Intel(R) Xeon(R) CPU X3360 @ 2.83GHz
model name : Intel(R) Xeon(R) CPU X3360 @ 2.83GHz

Serwer z DirectAdminem.