We are in the process of migrating this forum. A new space will be available soon. We are sorry for the inconvenience.

Problem ze zmienną w tablicy


marcinz80
21-09-2009, 08:09
Mam problem z wyłuskaniem pola z tablicy do której chcę wprowadzić zmienną. Pomóżcie.

while($row = pg_fetch_array($res1))
{
echo '';
echo '' . $row['wydz_w_zad'] .''; // komórka w tabeli
echo '' . $row['styczen'] . ''; // komórka w tabeli
echo '' . $row['luty'] . ''; // komórka w tabeli
echo '' . $row['marzec'] . ''; // komórka w tabeli
echo '' . $row['kwiecien'] . ''; // komórka w tabeli
echo '' . $row['maj'] . ''; // komórka w tabeli
echo '' . $row['czerwiec'] . ''; // komórka w tabeli
echo '' . $row['lipiec'] . ''; // komórka w tabeli
echo '' . $row['sierpien'] . ''; // komórka w tabeli
echo '' . $row['wrzesien'] . ''; // komórka w tabeli
echo '' . $row['pazdziernik'] . ''; // komórka w tabeli
echo '' . $row['listopad'] . ''; // komórka w tabeli
echo '' . $row['grudzien'] . ''; // komórka w tabeli
echo '';
}
echo "";
echo' ';
echo'';
echo '
';
//print_r($_POST ); tutaj generuje mi tablice z wybranymi checkbox'ami, a chcę wyłuskać odpowiednie pole z tej tablicy
$i = $_POST ; // potrzebuje coś takiego, aby się wyświetliły same zawartości pola w zależności w zaznaczonego checkbox'a
print_r($i['$row['wydz_w_zad']'] ); // tutaj wywala mi błąd , czy mieliście już taki przypadek?
echo '
';

Ma ktoś jakiś pomysł? Pomóżcie.