We are in the process of migrating this forum. A new space will be available soon. We are sorry for the inconvenience.

Paginacja/Stronicowanie w PHP/MySQL


kanclerz
16-09-2009, 17:32
Witam jestem początkującym w temacie php. Mój problem przedstawia się następująco posiadam niewielki skrypt napisany w PHP który prezentuje.

if (isset($_GET["order"])) $order = @$_GET["order"];
if (isset($_GET["type"])) $ordtype = @$_GET["type"];
if (isset($_POST["filter"])) $filter = @$_POST["filter"];
if (isset($_POST["filter_field"])) $filterfield = @$_POST["filter_field"];
$wholeonly = false;
if (isset($_POST["wholeonly"])) $wholeonly = @$_POST["wholeonly"];
if (!isset($order) && isset($_SESSION["order"])) $order = $_SESSION["order"];
if (!isset($ordtype) && isset($_SESSION["type"])) $ordtype = $_SESSION["type"];
if (!isset($filter) && isset($_SESSION["filter"])) $filter = $_SESSION["filter"];
if (!isset($filterfield) && isset($_SESSION["filter_field"])) $filterfield = $_SESSION["filter_field"];
?>


nazwiska
xxxxxxxxxxxxx


$conn = connect();
$showrecs = 50;
$pagerange = 10;
$a = @$_GET["a"];
$recid = @$_GET["recid"];
$page = @$_GET["page"];
if (!isset($page)) $page = 1;
switch ($a) {
case "view":
viewrec($recid);
break;
default:
select();
break;
}
if (isset($order)) $_SESSION["order"] = $order;
if (isset($ordtype)) $_SESSION["type"] = $ordtype;
if (isset($filter)) $_SESSION["filter"] = $filter;
if (isset($filterfield)) $_SESSION["filter_field"] = $filterfield;
if (isset($wholeonly)) $_SESSION["wholeonly"] = $wholeonly;
mysql_close($conn);
?>
xxxxxxxxxxxxxxx{
global $a;
global $showrecs;
global $page;
global $filter;
global $filterfield;
global $wholeonly;
global $order;
global $ordtype;
if ($a == "reset") {
$filter = "";
$filterfield = "";
$wholeonly = "";
$order = "";
$ordtype = "";
}
$checkstr = "";
if ($wholeonly) $checkstr = " checked";
if ($ordtype == "asc") { $ordtypestr = "desc"; } else { $ordtypestr = "asc"; }
$res = sql_select();
$count = sql_getrecordcount();
if ($count % $showrecs != 0) {
$pagecount = intval($count / $showrecs) + 1;
}
else {
$pagecount = intval($count / $showrecs);
}
$startrec = $showrecs * ($page - 1);
if ($startrec < $count) {mysql_data_seek($res, $startrec);}
$reccount = min($showrecs * $page, $count);
?>Table: nazwiskoimie
Liczba rekordów - z
Custom Filter  >Tylko całe słowa
  Reset

for ($i = $startrec; $i < $reccount; $i++)
{
$row = mysql_fetch_assoc($res);
$style = "dr";
if ($i % 2 != 0) {
$style = "sr";
}
?>

}
mysql_free_result($res);
?>
  &type="> &type=">
Więcej


{
?>{
?>


1) { ?>


global $pagerange;

if ($pagecount > 1) {

if ($pagecount % $pagerange != 0) {
$rangecount = intval($pagecount / $pagerange) + 1;
}
else {
$rangecount = intval($pagecount / $pagerange);
}
for ($i = 1; $i < $rangecount + 1; $i++) {
$startpage = (($i - 1) * $pagerange) + 1;
$count = min($i * $pagerange, $pagecount);

if ((($page >= $startpage) && ($page <= ($i * $pagerange)))) {
for ($j = $startpage; $j < $count + 1; $j++) {
if ($j == $page) {
?>


<< Poprzedni   Następny >> {
?>0) { ?>

Tabela główna Poprzedni rekord Następny rekord
{
$res = sql_select();
$count = sql_getrecordcount();
mysql_data_seek($res, $recid);
$row = mysql_fetch_assoc($res);
showrecnav("view", $recid, $count);
?>mysql_free_result($res);
} ?>
{
$conn = mysql_connect("localhost", "root", "");
mysql_select_db("nazwiska");
return $conn;
}
function sqlstr($val)
{
return str_replace("'", "''", $val);
}
function sql_select()
{
global $conn;
global $order;
global $ordtype;
global $filter;
global $filterfield;
global $wholeonly;
$filterstr = sqlstr($filter);
if (!$wholeonly && isset($wholeonly) && $filterstr!='') $filterstr = "%" .$filterstr ."%";
$sql = "SELECT `id`, `imie`, `nazwisko` FROM `nazwiskoimie`";
if (isset($filterstr) && $filterstr!='' && isset($filterfield) && $filterfield!='') {
$sql .= " where " .sqlstr($filterfield) ." like '" .$filterstr ."'";
} elseif (isset($filterstr) && $filterstr!='') {
$sql .= " where (`imie` like '" .$filterstr ."') or (`nazwisko` like '" .$filterstr ."')";
}
if (isset($order) && $order!='') $sql .= " order by `" .sqlstr($order) ."`";
if (isset($ordtype) && $ordtype!='') $sql .= " " .sqlstr($ordtype);
$res = mysql_query($sql, $conn) or die(mysql_error());
return $res;
}
function sql_getrecordcount()
{
global $conn;
global $order;
global $ordtype;
global $filter;
global $filterfield;
global $wholeonly;
$filterstr = sqlstr($filter);
if (!$wholeonly && isset($wholeonly) && $filterstr!='') $filterstr = "%" .$filterstr ."%";
$sql = "SELECT COUNT(*) FROM `nazwiskoimie`";
if (isset($filterstr) && $filterstr!='' && isset($filterfield) && $filterfield!='') {
$sql .= " where " .sqlstr($filterfield) ." like '" .$filterstr ."'";
} elseif (isset($filterstr) && $filterstr!='') {
$sql .= " where (`imie` like '" .$filterstr ."') or (`nazwisko` like '" .$filterstr ."')";
}
$res = mysql_query($sql, $conn) or die(mysql_error());
$row = mysql_fetch_assoc($res);
reset($row);
return current($row);
} ?>


Problem tkwi w paginacji gdyż skrypt wyświetla zawartość wszystkich rekordów w bazie dzieląc je na strony np 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16...30 31...45 46...60 sprawdza się to w przypadku gdy w bazie jest niewiele rekordów lecz gdy ich liczba zaczyna wzrastać to i paginacja się rozrasta do niebotycznych rozmiarów Próbowałem kombinować ze zmianami lecz to nic nie dało. Chciałbym by paginacja wyglądała np 1 2 3 > >> gdzie wyświetla się np 5 lub dziesięć numerów stronic a reszta jest ukryta a przejście do następnej jest za pomocą ">" lub do samego końca ">>"
Jeśli jest ktoś może mi pomóc w rozwiązaniu tego problemu będę wdzięczny o podpowiedz