We are in the process of migrating this forum. A new space will be available soon. We are sorry for the inconvenience.

Program do portow


sosnix
07-01-2006, 22:41
Chcialbys napisac swoj program do skanowania portow?? Wystarczy tylko notatnik!!

Wchodzimy w notatnik i piszemy:

@echo off
orttest
netstat -a
echo:
echo:
echo: Nacisnij dowolny klawisz, aby jeszcze raz skanować porty
echo:
echo:
pause >nul
goto orttest
Etap 2 Zapisz jako-------->nazwaprogramu.bat
GOTOWE
PS na koncu nazwy programu musi byc koncowka .bat !!!