OVH Community, your new community space.

flash php msql


mrfx
04-09-2009, 14:23
Masz wyjaśnione przecież, ze błąd jest w 4 linii. Popraw urlecode na urlencode.

Mix
04-09-2009, 10:57
zrobilem plik we flesku do logowania sie na stronie (tak zwany formularz z polami do loginu i haslem) jego kod to:
function registerUser():Void {
// funkcja pobiera dane wejściowe, sprawdza ich poprawność
// i przesyła do skryptu PHP w celu przetworzenia
// tu następuje inicjalizacja zmiennych
var validated:Boolean = true;
var textFields:Array = new Array("firstname", "familyname", "username");
error_txt.text = "";
// sprawdź, czy istnieją niepoprawne pola
for (var i = 0; i var theField:TextField = _root[textFields[i]+"_txt"];
if (theField.text.length<2) {
validated = false;
error_txt.text = "Wszystkie pola muszą zawierać co najmniej 2 znaki";
Selection.setFocus(theField);
break;
}
}
// jeśli wszystkie są poprawne, sprawdź hasło i prześlij dane do skryptu PHP
if (validated) {
if (checkPwd()) {
userDets.first_name = firstname_txt.text;
userDets.family_name = familyname_txt.text;
userDets.username = username_txt.text;
userDets.pwd = password_txt.text;
userDets.sendAndLoad("http://localhost/phpflash/ch08/register.php?ck="+new Date().getTime(), userRegistered);
} else {
password_txt.text = confPwd_txt.text="";
Selection.setFocus("password_txt");
}
}
}
function checkPwd():Boolean {
// funkcja sprawdza długość hasła
// oraz czy oba napisy z pól wejściowych się zgadzają
if (password_txt.length<6) {
error_txt.text = "Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków";
return false;
}
if (password_txt.text == confPwd_txt.text) {
return true;
} else {
error_txt.text = "Hasła się nie zgadzają";
return false;
}
}
function showResult():Void {
for (var prop in userRegistered) {
trace(prop + " na: " + userRegistered[prop]);
}
}
register_btn.onRelease = registerUser;
var userDets:LoadVars = new LoadVars();
var userRegistered:LoadVars = new LoadVars();
userRegistered.onLoad = showResult;
// ustaw dopuszczalny zakres znaków dla wejściowych pól
firstname_txt.restrict = "a-zA-Z\\-'";
familyname_txt.restrict = "a-zA-Z\\-'";
username_txt.restrict = "a-zA-Z0-9";
password_txt.restrict = "\u0021-\u007E";
// usuń komentarz, aby umożliwić użycie akcentowanych znaków w nazwach
//firstname_txt.restrict = "a-zA-Z\\-'\u00C0-\u00FF";
//familyname_txt.restrict = "a-zA-Z\\-'\u00C0-\u00FF";
// zainicjalizuj pole komunikatów o błędach
this.createTextField("error_txt", 1, 60, 60, 450, 25);
// ustaw format tekstowy dla pola komunikatów o błędach
var errorFormat:TextFormat = new TextFormat();
errorFormat.bold = true;
errorFormat.color = 0xff0000;
errorFormat.font = "Arial,Helvetica,_sans";
errorFormat.size = 18;
error_txt.setNewTextFormat(errorFormat);

Do tego mam plik w php:
$output = ' ';
foreach($_POST as $key=>$value) {
$output.="&$key=".urlecode($value);
}
echo $output;
?>

a gdy wszystko wpiusje i naciskam guzik we fleshu to w okienku output pokazuje mi sei blad:
Fatal error: Call to undefined function urlecode() in C:\htdocs\phpflash\ch08\register.php on line 4

na:
onLoad na: [type Function]moglby mi ktos wyjasnic blad?