We are in the process of migrating this forum. A new space will be available soon. We are sorry for the inconvenience.

problem z wyświetleniem tablicy


manti_1986
29-07-2009, 23:23
Czemu niewyswietlają mi się wyniki..?? proszę o pomocinclude ('naglowek.php'); ?>

Produkty
// formularz Edycja istniejącego produktu
// jezeli klikne na produkt dany to stworzy formularz do edytowania biorac juz ten produkt po id
if ($_GET['akcja'] == 'edytuj') {
//pobiera produkt po id
$zapytanie = "SELECT * FROM pizza WHERE id_pizzy=".$_GET['id_pizzy'];
$produkt = mysql_query($zapytanie);
$rekord = mysql_fetch_assoc($produkt);
?>

Edytuj produkt

ID:

Produkt:

kcal/100g:}

// zmiana istniejącego produktu
//jezeli klikne na zmien
if ($_POST['zmien']) {

// UWAGA: nie powinno się bez sprawdzenia wprowadzać do bazy tego, co podał użytkownik!
$zapytanie = "UPDATE pizza SET nazwa_pizzy='".$_POST['nazwa_pizzy']."', rozmiar_pizzy=" . $_POST['rozmiar_pizzy'] . " WHERE id_pizzy=".$_POST['id_pizzy'];

$produkt = mysql_query($zapytanie);

if ($produkt)
echo "

Aktualizacja powiodła się

";
else
echo "

Aktualizacja nie powiodła się!

";
}


// dodawanie nowego produktu
//jezeli klikne na dodaj
if ($_POST['dodaj']) {

$nowy_produkt = trim($_POST['nazwa_pizzy']);
$kalorie = trim($_POST['rozmiar_pizzy']);

// sprawdź, czy taka nazwa produktu jest już w bazie
$zapytanie = "SELECT nazwa_pizzy FROM pizza WHERE nazwa_pizzy='$nowy_produkt'";
$produkt = mysql_query($zapytanie);

if (mysql_num_rows($produkt) > 0)
echo "

Produkt o takiej nazwie już istnieje. Podaj inną nazwę.

";

else {
$zapytanie = "INSERT INTO pizza (nazwa_pizzy, rozmiar_pizzy) VALUES ('$nowy_produkt', $kalorie)";
$wstaw = mysql_query($zapytanie);

if ($wstaw)
echo "

Dodano nowy produkt do bazy

";
else
echo "

Dodanie nowego produktu nie powiodło się

";
}
}

?>

Dodaj produkt


nazwa pizzy:
rozmiar pizzy:


// wygeneruj tabelę ze wszystkimi produktami pod podkresleniem

$zapytanie = "SELECT * FROM pizza ORDER BY nazwa_pizzy";
$produkty = mysql_query($zapytanie) or die ('Błąd: ' . mysql_error());

?>


print $produkty;
while ($rekord = mysql_fetch_assoc($produkty)) {
//while ($rekord = mysql_fetch_row($produkty)) {
//while ($rekord = mysql_fetch_array($produkty)) {

?>


}
?>
IDNazwa Rozmiar