We are in the process of migrating this forum. A new space will be available soon. We are sorry for the inconvenience.

imlib failed (emerge fails)


marian_W
10-07-2009, 23:40
dziwne - dodałem flagę gtk (narzędziem ufed) i imlib się skompilowała.

marian_W
10-07-2009, 23:22
zrobiłem emerge jpeg:
Kod:
home # emerge -pv jpeg

These are the packages that would be merged, in order:

Calculating dependencies... done!
[ebuild  R  ] media-libs/jpeg-6b-r8 0 kB

Total: 1 package (1 reinstall), Size of downloads: 0 kB
ale to niestety nie pomogło.
błąd jest dokładnie ten sam:
Kod:
checking X11/extensions/XShm.h... yes
checking for jpeg_destroy_decompress in -ljpeg... no
configure: error: *** JPEG library not found ***

!!! Please attach the following file when seeking support:
!!! /var/tmp/portage/media-libs/imlib-1.9.15-r2/work/imlib-1.9.15/config.log
 *
 * ERROR: media-libs/imlib-1.9.15-r2 failed.
 * Call stack:
 *        ebuild.sh, line  49: Called src_compile
 *       environment, line 2706: Called econf '--sysconfdir=/etc/imlib' '--disable-gdk' '--disable-gtktest'
 *        ebuild.sh, line 534: Called die
 * The specific snippet of code:
 *           die "econf failed"
 * The die message:
 *  econf failed
 *
 * If you need support, post the topmost build error, and the call stack if relevant.
 * A complete build log is located at '/var/tmp/portage/media-libs/imlib-1.9.15-r2/temp/build.log'.
 * The ebuild environment file is located at '/var/tmp/portage/media-libs/imlib-1.9.15-r2/temp/environment'.
 *

>>> Failed to emerge media-libs/imlib-1.9.15-r2, Log file:

>>> '/var/tmp/portage/media-libs/imlib-1.9.15-r2/temp/build.log'

 * Messages for package media-libs/imlib-1.9.15-r2:

 *
 * ERROR: media-libs/imlib-1.9.15-r2 failed.
 * Call stack:
 *        ebuild.sh, line  49: Called src_compile
 *       environment, line 2706: Called econf '--sysconfdir=/etc/imlib' '--disable-gdk' '--disable-gtktest'
 *        ebuild.sh, line 534: Called die
 * The specific snippet of code:
 *           die "econf failed"
 * The die message:
 *  econf failed
 *
 * If you need support, post the topmost build error, and the call stack if relevant.
 * A complete build log is located at '/var/tmp/portage/media-libs/imlib-1.9.15-r2/temp/build.log'.
 * The ebuild environment file is located at '/var/tmp/portage/media-libs/imlib-1.9.15-r2/temp/environment'.
 *

 * IMPORTANT: 1 news items need reading for repository 'gentoo'.
 * Use eselect news to read news items.
poniżej wynik emerge -pv jpeg:
Kod:
# emerge -pv jpeg

These are the packages that would be merged, in order:

Calculating dependencies... done!
[ebuild  R  ] media-libs/jpeg-6b-r8 0 kB

Total: 1 package (1 reinstall), Size of downloads: 0 kB

no4b
10-07-2009, 23:16
Oznacza dokładnie to co jest napisane.

Zrób emerge jpeg. Swoją drogą jeśli pakiet go wymaga a nie ma w zależnościach to warto zgłosić bug developerom Gentoo.

marian_W
10-07-2009, 23:11
Witam,
próbuję zainstalować bibliotekę imlib, ale gdy robię emerge imlib dostaję błąd:
Kod:
home # emerge imlib
checking whether shmctl IPC_RMID allowes subsequent attaches... yes
checking X11/extensions/XShm.h... yes
checking for jpeg_destroy_decompress in -ljpeg... no
configure: error: *** JPEG library not found ***

!!! Please attach the following file when seeking support:
!!! /var/tmp/portage/media-libs/imlib-1.9.15-r2/work/imlib-1.9.15/config.log
 *
 * ERROR: media-libs/imlib-1.9.15-r2 failed.
 * Call stack:
 *        ebuild.sh, line  49: Called src_compile
 *       environment, line 2706: Called econf '--sysconfdir=/etc/imlib' '--disable-gdk' '--disable-gtktest'
 *        ebuild.sh, line 534: Called die
 * The specific snippet of code:
 *           die "econf failed"
 * The die message:
 *  econf failed
 *
 * If you need support, post the topmost build error, and the call stack if relevant.
 * A complete build log is located at '/var/tmp/portage/media-libs/imlib-1.9.15-r2/temp/build.log'.
 * The ebuild environment file is located at '/var/tmp/portage/media-libs/imlib-1.9.15-r2/temp/environment'.
 *

>>> Failed to emerge media-libs/imlib-1.9.15-r2, Log file:

>>> '/var/tmp/portage/media-libs/imlib-1.9.15-r2/temp/build.log'

 * Messages for package media-libs/imlib-1.9.15-r2:

 *
 * ERROR: media-libs/imlib-1.9.15-r2 failed.
 * Call stack:
 *        ebuild.sh, line  49: Called src_compile
 *       environment, line 2706: Called econf '--sysconfdir=/etc/imlib' '--disable-gdk' '--disable-gtktest'
 *        ebuild.sh, line 534: Called die
 * The specific snippet of code:
 *           die "econf failed"
 * The die message:
 *  econf failed
 *
 * If you need support, post the topmost build error, and the call stack if relevant.
 * A complete build log is located at '/var/tmp/portage/media-libs/imlib-1.9.15-r2/temp/build.log'.
 * The ebuild environment file is located at '/var/tmp/portage/media-libs/imlib-1.9.15-r2/temp/environment'.
 *

 * IMPORTANT: 1 news items need reading for repository 'gentoo'.
 * Use eselect news to read news items.
Uprzejmie proszę o pomoc, jak ten błąd można naprawić?
co oznacza "configure: error: *** JPEG library not found ***"?